Overføring av bruker fra BAAT til GeoID

Logg inn med BAAT bruker

Geonorge innfører autentiseringsløsningen GeoID. Les mer om hva dette innebærer for deg på www.geonorge.no

Fyll inn ditt (eksisterende) BAAT-brukernavn og passord her. Videre skal du bekrefte eller legge inn opplysninger om e-post og telefonnummer.

Hvis du er Norge digitalt-part og ikke har BAAT-bruker, kan det søkes om her – https://www.geonorge.no/kartdata/tilgang-og-passord/ eller send melding til post@norgedigitalt.no

NB: BAAT-brukernavnet blir videreført til GeoID, men med kun små bokstaver. Det må derfor skrives inn med kun små bokstaver her!

© 2019 Geonorge.no